ҮТС-ийн хэрэгжүүлж буй бакалаврын хөтөлбөрийн ахиц дэвшлийн тайлангийн газар дээрх үнэлгээ хийгдлээ
Nyamaa-Odser

ҮТС-ийн Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын хэрэгжүүлж буй бакалаврын “Биотехнологи” хөтөлбөр 2021 онд хоёр дахь удаагаа магадлан итгэмжлүүлсэн болно. БМИҮЗ-ийн ажлын хэсгээс өгсөн нэгдсэн зөвлөмжийн дагуу БШТС энэхүү хөтөлбөрийн ахиц дэвшлийн тайланг БМИҮЗ-д 2023 оны 10-р сард хүлээлгэн өгч, 2023 оны 11-р сарын 1-ний өдөр үнэлгээний ажлын хэсэг газар дээрх үнэлгээг хийлээ.

    

     

               

 

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

БИОТЕХНОЛОГИ, ШИМ ТЭЖЭЭЛИЙН САЛБАР