ОЮУТНЫ АРГА ХЭМЖЭЭ

Оюутан залуусын бие даасан бүтээлч үйл ажиллагаа, уран сэтгэлгээг хөгжүүлэх, дэмжих, тэдэнд мэргэжлийн дадлага эзэмшүүлэх, мэргэжлийн хичээлүүдийн хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, мэргэжлээ таниулах, оюутны бүтээлийг сурталчилах зорилготойгоор "Урлахуйн ертөнц", "Бид хүнсчид" зэрэг оюутны арга хэмжээг жил бүр уламжлан болгон зохион байгуулдаг билээ.