СУМИТОМО КОРПОРАЦИ-ИЙН ТЭТГЭЛЭГ /ЖИЛ БҮРИЙН 3-4 САР/