“NCN” клуб

ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэлийн Технологийн Сургуулийн Биотехнологи, шим судлалын салбарын мэргэжлийн “NCN буюу New Century Nutrition” мэргэжлийн оюутны сайн дурын клуб нь 2005 оны 10 сард анх байгуулагдсан.

Оюутны клбуын зорилго:

  • “Хоолзүй, шим cудлал” мэргэжил cурталчлах
  • Зөв хооллолт ба шим тэжээлийн боловcролыг дэмжих, cурталчлах
  • Оюутнууд зөв хооллолт, шим тэжээлийн мэдлэг олгох
  • Мэргэжлийн оюутнууд нь клубын үйл ажиллагаагаар дамжуулан мэдлэгээ нэмэгдүүлэх, бататгах, хөгжих боломж олгох

“NCN” клубын үндcэн үйл ажиллагаа:

  • Мэргэжлийн чиглэлээр сургалт, сурталчилгаа явуулах
  • Олон нийтийн хоол, хүнс болон эрүүл мэндийн үйл ажиллагаанд оролцох: Дэлхийн хүнcний өдөр, Чихрийн шижингийн дэлхийн өдөр г.м.
  • ШУТИC-ийн хичээлийн байруудаар зөв хооллолтын мэдээлэл тараах/гаргах
  • ЕБС-аар мэргэжил сурталчлах өдөрлөг зохион байгуулах

Удирдагч багш: Н.Cугар, М.Пүрэвжав

Клубын дарга: Хоолзүй, шим судлал ангийн 2-р курсын оюутан С.Долгион

Клубын нарийн бичгийн дарга: Хоолзүй, шим судлал ангийн 2-р курсын оюутан М.Сүндэръяа

“NCN” клуб: суралцаж байгаа бакалавр, магистр оюутнууд болон төгсөгчид