ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ

“ШУТИС-ийн захирлын нэрэмжит тэтгэлэг олгох журам”-ын дагуу дараах шаардлагуудын аль нэгийг хангасан элсэгчдэд 1 удаа 30 хүртэлх кредитийн тэтгэлэг олгоно. Үүнд:

  • Амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой, суралцах чин хүсэл эрмэлзэлтэй элсэгч;
  • Монгол улсын тэргүүлэх хөтөлбөрийн чиглэлээр элссэн элсэгч;
  • Бүрэлдэхүүн сургуульд өндөр оноогоор элссэн элсэгч;
  • Дээрх заалтуудад хамаарахгүй бусад үзүүлэлтээр онцгойлон амжилт гаргасан элсэгч: