ШУТИС-ИЙН РЕКТОРЫН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ

ШУТИС-ИЙН РЕКТОРЫН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ ЗАРЛАГДЛАА

“ШУТИС-ийн Ректорын нэрэмжит тэтгэлэг олгох журам”-ын дагуу шилдэг элсэгч оюутныг шалгаруулж тэтгэлэг олгоно.

Тэтгэлэгт тавигдах шаардлага

Бүрэлдэхүүн сургуульд өндөр оноогоор шинээр элсэн орсон суралцагч байх;

Амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой өрхийн суралцагч байх;

Монгол улсын тэргүүлэх ач холбогдолтой мэргэжлийн чиглэлээр элсэн суралцагч байх;

Олон улсын тэмцээн уралдаанд амжилт гаргасан байх;

Тэтгэлгийн хэмжээ

30 хүртэлх кредит

Бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт

Тэтгэлэг хүссэн өргөдөл

Тэтгэлгийн анкет https://cloudmis.edu.mn/Studentapp/Login бөглөх

ЭЕШ батламжийн хуулбар

Өрхийн орлогыг тодорхойлсон бичиг баримт

Эссэ /Миний мэргэжил миний сонголт сэдэвт 500 үгэнд А4 цаасанд багтаан бичих/

EБС-ийн сүүлийн 2 жилийн амжилтын хуулбар

ОЮУТНЫ СОЁЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА