БИД ХҮНСЧИД

Хүнсний инженерчлэлийн салбарын Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудын дунд  Дэлхийн хүнсний өдөр, Монголын хүнсний аж үйлдвэрийн ажилтан ажилчдын өдөрт зориулж танилцах өдөрлөг, спорт тэмцээн уралдаан, аялалыг “Бид хүнсчид” нэртэйгээр 2016 оноос эхлэн жил бүр зохион байгуулж байна.