Компьютерийн график дизайны мэргэжлийн 2018 оны төгсөгч Б.Номин-Эрдэнийн бүтээлүүдээс