МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

Өнөөдрийн байдлаар ҮТС-ийн

  • бакалаврын 8 хөтөлбөр Боловсролын магадлан итгэмжлэлийн үндэсний зөвлөлөөр магадлан итгэмжлэгдсэн бол  
  • бакалаврын 1, магистрын 2 хөтөлбөр олон улсын ASIIN байгууллагаар магадлан итгэмжлэгдсэн байна.

2022-2023 оны хичээлийн жилд дахин 3 хөтөлбөрөө магадлан итгэмжлүүлэхээр бид зорин ажиллаж байна.

 

Магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөр

Магадлан итгэмжилсэн байгууллага, хүчинтэй хугацаа

БМИҮЗ-өөр

Олон улсын ASIIN байгуулагаар

Бакалаврын түвшинд

  1   

Хоолзүй, шим судлал

2018-2023

 

2

Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи, загвар зохион бүтээлт

2018-2023

 

3

Үйлдвэрлэлийн дизайн

2019-2024

 

4

Хүнсний инженерчлэл

2020-2025

 

5

Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи

2015-2020

2020-2025

6

Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи

2021-2026

 

7

Биотехнологи

2021-2026

 

8

Хувцасны дизайн

2021-2026

 

9

Интерьер дизайн

2022-2023 онд магадлуулах

 

10

График дизайн

2022-2023 онд магадлуулах

 

11

Хүнсний чанар, аюулгүй байдал

2022-2023 онд магадлуулах

 

Магистрын түвшинд

1

Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи

 

2020-2021

2

Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн хими технологи

 

2020-2021