МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

Өнөөдрийн байдлаар ҮТС-ийн

  • бакалаврын 8 хөтөлбөр Боловсролын магадлан итгэмжлэлийн үндэсний зөвлөлөөр магадлан итгэмжлэгдсэн бол  
  • бакалаврын 1, магистрын 2 хөтөлбөр олон улсын ASIIN байгууллагаар магадлан итгэмжлэгдсэн байна.

 

 

Магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөр

 

Магадлан итгэмжилсэн байгууллага, хүчинтэй хугацаа

БМИҮЗ-өөр

Олон улсын байгуулагаар

Бакалаврын түвшинд

  1   

Хоолзүй, шим судлал

эрэлттэй

2018-2023

 
2

Хүнсний чанар, аюулгүй байдал

тэргүүлэх

2023-2028

 

3

Биотехнологи

тэргүүлэх
  • I.2014-2019
  • II. 2021-2026

 

4

Хувцасны дизайн

 

2021-2026

 

5

Анимейшн, мультимедиа дизайн эрэлттэй 2023-2028

 

6

Үйлдвэрлэлийн дизайн

эрэлттэй

2019-2024

 

7

Интерьер дизайн

 

2023-2028

 

8

Хэвлэл медиа үйлдвэрлэлийн технологи

 

2021-2026

 

9

Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи,  загвар зохион бүтээлт

тэргүүлэх

2018-2023

 

10

Текстилийн инженерчлэл

 

2022-2025

2020-2025 ASIIN

11

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи эрэлттэй 2020-2025  

Магистрын түвшинд

1

Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи

   

2020-2021 ASIIN

2

Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн хими технологи

   

2020-2021 ASIIN