БАРИМТ БИЧИГ ...

Баримт бичиг буюу баримтжуулалт нь чанарыг эрхэмлэх соёлыг бий болгодог.

  • Үр дүнтэй, үр ашигтай систем, үйл явцыг бий болгоход байгууллагыг чиглүүлэх зорилготой.
  •  Чанартай боловсрол, чанартай үйлчилгээг хүргэхийн тулд шаардлагатай бүх зүйлийг хамардаг.

Баримт бичгийн гурвалжин:

ШУТИС-ийн баримт бичиг боловсруулалт, бүртгэл хяналтын журамтай  танилцана уу.

ШУТИС-ийн чанарын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний дүрэм журмууд, чанарын үйл явц, маягтуудын жагсаалттай  танилцана уу! 

 

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Үйлдвэрлэлийн Технологийн Сургууль

 ISO 9001:2015

 

Чанарын үйл явц, маягтуудын жагсаалт

ШУТИС, ҮТС-ийн чанарын процессуудыг ангилан оруулсан ба хүснэгтийн зүүн баганад журам, тушаал, процессын маягтын pdf (MS Word) линкийг, баруун баганад өөрчлөлтийн огноог оруулав.

Дугаар #

Нэр

Өөрчилсөн огноо

 

MUST-QC-RP01

 

ШУТИС-ийн чанарын бодлого, зорилтын тушаал

Шинэ

(2019.03.22)

 

ШУТИС-БМ-ЖУ01

ШУТИС-ийн баримт бичгийн боловсруулалт, бүртгэл, хяналтын журам

Шинэ

(2019.06.01)

 

ШУТИС-ЧХ-ЖУ01

 

ШУТИС-ийн үйл ажиллагаанд шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам

Шинэ

(2019.06.01)

 

ДХШЖ

 

ШУТИС-ийн дотоод хяналт шалгалтын журам

 

(2009.05.01)

ҮТС-ийн чанарын процесс, маягтуудын жагсаалт