ХҮТИС-ЫН БАГШ ОЮУТНУУДЫН СПОРТ ӨДӨРЛӨГ

Мэргэжлийн багш, оюутнуудын дунд жил бүр уламжлал болсон “Шилжин явах алтан цом”-ын төлөөх спортын өдөрлөг нь хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбарын спортын шилдэг баг болон тамирчдыг шалгаруулах, оюутны бие бялдрын хөгжлийг дээшлүүлэх, ангийн хамт олонд эвсэг найрсаг уур амьсгалыг бүрдүүлэх, оюутнуудыг курс хооронд нь танилцуулах зорилготой.