"МИЦҮБИШИ" КОРПОРАЦИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ /ЖИЛ БҮРИЙН 9-10 САР/
  • Амжилттай суралцаж буй бакалаврын түвшний оюутан байх
  • Сургалтын үнэлгээний голч 3.3-оос дээш байх
  • Сургалтын төлбөрийн хувьд санхүүгийн дэмжлэг авах шаардлагатай байх