ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ

Сургуулийн эрдэмтэн, багш, судлаачид БШУЯ, ХХААХҮЯ-ны Шинжлэх ухаан технологийн сан, ШУТИС-ийн Технологийн сан, БНХАУ, Европын холбоо, Инженер технологийн дээд боловсролын төсөл зэрэг гадаад, дотоодын байгууллагуудын санхүүжилттэй төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна.

ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ

Төслийн нэр

Удирдагч

Хэрэгжих хугацаа

Санхүүжүүлэгч улс, байгууллага

1

Амьтны гаралтай кератин ширхэгтээр үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, эдлэлийн эрүүл ахуйн тааламжтай байдлын судалгаа

Д.Энхтуяа

(Sc.D)

2021-2023

ШУТөсөл

2

Ноолууран дотуур сүлжмэл бүтээгдэхүүний эрүүл ахуйн тааламжтай байдлын судалгаа

Д.Энхтуяа

(Sc.D)

2021-2022

ШУТИС, Технологийн сан

3

Хүн амын өргөн хэрэглээт хүнсний бүтээгдэхүүний аминхүчил, тосны хүчлийн найрлага, найрлагын мэдээллийн сан (FCT) бүрдүүлэлт

Ж.Туяацэцэг

(Ph.D)

2020-2023

ШУТөсөл

4

LEATHUB: Establishment of Leather Hubs in Russia and Mongolia

Л.Удвал

(Sc.D)

2019-2023

Европын холбооны төсөл

5

“Нэг бүс нэг зам”-ын орнуудын адууны эволюцийг тэдний голлох үүлдэр омгуудын онцлог генүүдийг популяцийн секвенс хийх замаар судлах

Ж.Туяацэцэг

(Ph.D)

2019-2022

ШУТөсөл, БНХАУ

6

Монгол улсын бэлтгэлийн сүүний нийлүүлэлтийг боловсронгуй болгох суурь үнийн зохистой зарчмыг тогтоох судалгаа

Ц.Сэлэнгэ

(Ph.D)

2018-2021

ШУТөсөл

7

Бэлчээрийн Монгол адууны хүнсний үнэт чанар, түүнд нөлөөлөх генийн судалгаа

Ж.Туяацэцэг

(Ph.D)

2018-2021

ШУТөсөл

8

Монголын уламжлалт зарим хүнсний бүтээгдэхүүний хатаах аргын харьцуулсан судалгаа

Ц.Одбаяр

(Ph.D)

2015-2024

ИТДБ

/MJEED/

9

Хүний тогтвортой хөгжлийн хангах био-инженерийн судалгаа

Д.Энхтуяа (Sc.D)

М.Баяр

(Ph.D)

2015-2024

ИТДБ

/MJEED-Sub project/

10

Шинэ материалын дэвшилтэт технологийн судалгаа хөгжүүлэлт

Б.Баярцэцэг

(Ph.D)

2015-2024

ИТДБ

/MJEED-Sub project/