Хүнсний инженерчлэлийн салбарын оюутнууд их цэвэрлэгээ хийв.
Nyamaa-Odser

Хүнсний инженерчлэлийн салбарын "Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи" мэргэжлийн III-р курсын оюутнууд багш Ц.Минжмаа, Сургалтын мастер Л.Энхцэцэг нарын удирдлага дор 2023.05.10-ны өдөр ШУТИС-ийн 12-р байрны лабораторийн анги танхим болон гадна талбайн хогийг цэвэрлэж их цэвэрлэгээ хийв. Энэхүү нийгмийн тустай ажилд нийт 15 оюутан хамрагдсан болно.