Нийт оюутны анхааралд
Nyamaa-Odser

Засгийн газрын 2023 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрийн 115 дугаар тогтоолоор батлагдсан тэргүүлэх болон эрэлттэй мэргэжлийн чиглэлээр суралцаж буй бакалаврын оюутан, магистрант, докторантыг Боловсролын зээлийн сангийн оюутны хөгжлийн зээлд хамруулах болсон тул бүрэлдэхүүн сургуулийн сургалтын албаны ажилтан зээлийн өргөдөл, баримт бичгийг 2023.04.17-ноос 04.21-ний өдрүүдэд хүлээн авна.

Сургалтын бодлого хөтөлбөрийн алба 2023.04.13