Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

БаянбатБаянжаргал

Ахлах багш

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Баянбат овогтой Баянжаргал.

ШУТИС-ийн ҮТС-ийн Дизайны тэнхимийн ахлах багш

Ур чадвар


Ажлын туршлага

  • 1998-2006 онд “Цэцээ гүн” менежментийн дээд сургуульд програм хангамжийн багш
  • 2007-2011 онд ШУТИС-ийн ХҮСТ-д эх бэлтгэгч, сургагч багш
  • 2011 оноос өнөөг хүртэл ШУТИС-ийн ҮТС-д хэвлэлийн технологийн багш

Боловсрол

дээд

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

  • 2011 онд МХҮХ, ЮНЕСКО хамтарсан “Үндэсний цөөнхийн хэвлэлийн үйлдвэрүүдийн хэвлэн нийтлэн чадавхийг дээшлүүлэх” сургалтанд багшаар
  • 2012-2013 онд ХНХЯ, ҮТДС-ийн ХҮМСХТ профессорын баг хамртан Хэвлэлийн үйлдвэрүүдийн эх бэлтгэгчийн сургалтанд багшаар