Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ЦэрэнбадамОюунчимэг

Ахмад гэрээт багш

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

  • 1957 онд Улаанбаатар хотод төрсөн.
  • 1975 онд Сүхбаатар аймгийн 10 жилийн дунд сургууль,
  • 1980 онд ЗХУ-ын Ленинград хотын Хэвлэлийн дунд сургууль,
  • 1988 онд Москва хотын Хэвлэлийн дээд сургууль төгссөн.
  • 2013 онд “Компьютерийн гар дээрх үсгийн оновчтой байрлалыг тогтоож, хэвлэлийн бичвэр өрөх технологийг боловсронгуй болгох нь” сэдвээр доктор (Ph.D)-зэрэг хамгаалсан.
  • Нөхөр хүүхдүүдийн хамт амьдардаг. 

Ур чадвар


Ажлын туршлага

  • Хэнтий аймгийн “Урагшаа” сонины газар, Улсын хэвлэлийн комбинат, Өнгөт хэвлэл, Засгийн газрийн мэдээ сонины үйлдвэрүүдэд мастер, инжинер,
  • Соёлын яаманд хэвлэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн,
  • Полиграф хэвлэлийн газрын захирал
  • 2002 оноос ШУТИС-ийн багш

Боловсрол

дээд

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

Монголын хэвлэлийн салбарт шинэ техник, технологи нутагшуулах, хэвлэлийн салбарын стандарт боловсруулах, сургалтын стандартууд боловсруулах, шинэчлэн сайжруулах төсөлд оролцож ажилласан