Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Бат-ЭрдэнэГэрэлмаа

Багш , магистр

Дизайны салбар

Миний тухай

 2004 онд ШУТИС-ийн ҮТДС-ийг Урлахуйн Ухааны бакалаврын зэрэгтэй Хувцас дизайны мэргэжлээр, 2005 он Хувцас дизайны магистрын зэрэгтэйгээр төгссөн. 

2005 оноос 2010 он хүртэл Монгол Солонгосын Техникийн Коллежид хувцасны дизайн багш-тэнхимийн эрхлэгчээр ажиллаж байсан. 2010 оноос ҮТС-д хувцас дизайны багшаар ажиллаж байна. 2016, 2017 онд "Язгуур" брэндийн Хувцасны дизайнераар ажилласан.

 

 

Ур чадвар


Ажлын туршлага

Монгол-Солонгосын Техникийн коллеж 2005-2010

2010 оноос Үйлдвэрлэлийн Технологийн сургууль

Боловсрол

2000-2004 он ШУТИС, ҮТДС, Урлахуйн Ухааны бакалаврын зэрэг, Хувцас дизайны мэргэжил

2004-2005 он ШУТИС, ҮТДС, Урлахуйн Ухааны магистрын зэрэг, Хувцас дизайны мэргэжил

2010-2012 он Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль, Хүмүүнлэгийн Ухааны бакалаврын зэрэг, Англи хэлний орчуулагч

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

2012 Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын хувцас хэрэглэлийн стандарт боловсруулах төсөлд мөрдэсний загвар, стандарт боловсруулсан.

2013 Цагдаагийн Ерөнхий Газрын хувцас, хэрэглэлийн загварын шинэчлэлд ёслолын хувцасны иж бүрэн загваруудыг гаргасан.

2013 Хууль Сахиулахын Их Сургуулийн сонсогчдын дүрэмт хувцасны загварын шинэчлэлд ёслолын кителийн загваруудыг гаргасан.

2016 он "ДЦС-3" ТӨХК-ийн ажилчдын ажлын хувцасны загварыг шинэчилсэн.

2017 он "УБТЗ" ТӨХК-ийн гадаа ажиллагсдын өвөл, зуны ажлын хувцасны загваруудыг шинэчилсэн.

2017 он Дарханы Дулааны Цахилгаан Станцын ажилчдын ажлын хувцасны загваруудыг шинэчилсэн.