Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

БалжиннямОтгончимэг

Ахлах багш , магистр

Дизайны салбар

Миний тухай

ШУТИС-ийн ҮТС-ийн дизайны салбарын ахлах багш

Ур чадвар


Ажлын туршлага

1994-1997 ШУТИС-Мэдээллийн технологийн сургууль, мэдээллийн технологийн тэнхимд багш

1997 оноос одоо хүртэл ҮТС-д ахлах багш

Боловсрол

2010 онд МУИС , докторант

1999 онд МУИС-ийн математикийн магистр

1997 онд ШУТИС-ийн мэдээллийн технологийн магистр

1994 онд МУИС-ийн математикч, математикийн багш

1986 онд Улаанбаатар хотын 5-р дунд сургууль

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

2014 онд  БШУЯ-ны “Эх орон  шингэсэн эрдмийн дүрэмт хувцас”-ны чанар сайжруулах судалгаа

2012  онд МСС-ийн санхүүжилттэй  Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын төсөл.

2000 онд ШУТ-ийн сангийн ”Мэргэжлийн сургалтын  иж бүрэн хөтөлбөр, стандарт”