Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

БаасанБаярцэцэг

Багш

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Урианхан овогтой Баасангийн Баярцэцэг миний бие 1972 онд Говь-Алтай аймгийн Алтай хотод төрсөн.

          Судалгааны ажлын хүрээнд Ой модны үйлдвэрлэлийн технологийн тэнхимийн багийн Төв аймгийн Батсүмбэр сумын нутаг дахь сургалтын полигон дээр хэмжилт, судалгаа, сургалт явуулан дугуй дээж талбайн хэмжилтийн аргыг танилцуулж нэвтрүүлсэн болно. Мөн Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгтэй нягт холбоотой ажиллан “Үндэсний ойн тооллогын аргачлал” боловсруулахад оролцсон. Олон зорилтот ойн тооллогын хяналтын багийн ахлагчаар ажиллан Төв, Хэнтий, Дорнод, Сэлэнгэ аймагт хяналтын тооллого 113 цэг дээр хийсэн.

Ур чадвар


Ажлын туршлага

2012  оноос одоог хүртэл

ШУТИС-ийн ҮТС-д багш

2012

ШУТИС-ийн ҮТДС, Ой модны сургалт судалгааны хүрээлэнд эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

1997-2000

Техникийн их сургуульд хичээлийн туслах ажилтан

Боловсрол

2004-2010

ХБНГУ-ын Фрайбург хотын их сургууль-Байгалийн ухааны доктор (Dr. Rer. Nat)

2001-2004

ХБНГУ-ын Фрайбург хотын их сургууль-Ой судлал, тогтвортой хөгжлийн магистр

1995-1997

Техникийн их сургууль-Техникийн ухааны магистр

1990-1995

Техникийн их сургууль-Мод боловсруулах үйлдвэрийн технологич, бакалаврын зэрэг

1980-1990

Улаанбаатар хотын 2-р 10 жил- Бүрэн дунд

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл