Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ҮнэнбатБатжаргал

Багш

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Үнэнбатын Батжаргал

Техникийн ухааны магистр

Ур чадвар


Ажлын туршлага

2004 оноос өнөөг хүртэл ШУТИС-ийн ҮТС-д хэвлэлийн технологийн багш

Боловсрол

1997 онд ӨЗБТС-ийг лаборант мэргэжилээр

1997-2002 онд ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэлийн, технологи, дизайны сургуулийг хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи мэргэжилээр бакалавар

2002-2004 онд ОХУ-н МГУПечати үйлдвэрлэлийн технологи мэргэжилээр магистр

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

2007-2015 онд БСШУЯ-ны Сурах бичгийн зөвлөх комиссын гишүүн

2011 онд МХҮХ, ЮНЕСКО хамтарсан “Үндэсний цөөнхийн хэвлэлийн үйлдвэрүүдийн хэвлэн нийтлэн чадавхийг дээшлүүлэх” сургалтанд багшаар

2012-2013 онд ХНХЯ, ҮТДС-ийн ХҮМСХТ профессорын баг хамртан Хэвлэлийн үйлдвэрүүдийн эх бэлтгэгчийн сургалтанд багшаар

2011-2012 Дулааны IV цахилгаан станцын ХАБЭА-н төсөлийн гүйцэтгэгч