Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

АюушТунгалаг

Багш

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Аюуш овогтой Тунгалаг миний бие 1978 онд Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын нутагт төрсөн. Яс угсаа халх, МҮ-ийн Эвлэлийн гишүүн.

     ШУТИС-ийн ҮТДС-ийн Докторантын эрдэм шинжилгээний бага хуралд II байранд шалгарч байсан. Мөн ажиллах хугацаандаа мэргэжлийн 4 ном хэвлэн нийтлүүлсэн.

Ур чадвар


Ажлын туршлага

2013 оноос одоог хүртэл

ШУТИС-ийн ҮТС-ийн ОМҮТ-ийн тэнхимд багш

2012-2013

ШУТИС-ийн ҮТС-ийн ОМҮТ-ийн тэнхимд дадлагачигч багш

2003-2012

ШУТИС-ийн ҮТДС-ийн Сургалтын албанд ажилтан

2001-2002

ШУТИС-ийн ҮТДС-ийн ОМҮТ-ийн тэнхимд хичээлийн туслах ажилтан

Боловсрол

2004-2007

ШУТИС-Мебель модон эдлэлийн технологиехникийн шинжлэх ухааны магистр

1996-2001

Техникийн их сургууль-Мебель модон эдлэлийн технологи бакалавр

1986-1996

Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын 10 жилийн IV дунд сургууль-Бүрэн дунд

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл