Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

НамсрайДолгорхүү

зөвлөх профессор

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Намсрай овогтой Долгорхүү миний бие 1944 онд Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын нутагт малчин ардын гэр бүлд төрсөн. Яс үндэс халх.

          Ажиллах хугацаандаа Хөнгөн ба Ой модны үйлдвэрлэлийн салбарт мэргэжлийн 2000 гаруй инженер техникийн боловсон хүчин бэлтгэх ажилд идэвхи зүтгэл гаргаж ажилласны дээр мэргэжлийн тэнхим, хүрээлэн байгуулах сургалтын материаллаг баазыг бэхжүүлэхэд их хүч гарган ажиллаж ирсэн.

         Мөн судалгаа шинжилгээ, сургалт хүмүүжил, заах аргазүй мэргэжлийн онол практикийн талаар түүний биеэ дааж туурвисан бүтээлийн тоо одоогоор 80 гарснаас ном сурах бичиг товхимол гарын авлага 20 гаруй, судалгааны болон асуудал дэвшүүлсэн өгүүлэл 50 гаруй, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхээр гүйцэтгэсэн төсөл тооцоо технологи 25, стандартууд, техникийн нөхцөл 20 гаруй.     

         2014 онд “Монгол улсын Гавъяат Багш” цолоор шагнагдсан.

Ур чадвар


Ажлын туршлага

2008 оноос одоог хүртэл

ШУТИС-ийн ҮТС-ийн ОМҮТ-ийн тэнхимд зөвлөх профессор

2004-2008

ШУТИС-ийн ҮТДС-ийн ОМҮ-ийн салбарт салбарын эрхлэгч

1997-2004

ШУТИС-ийн ҮТДС-ийн ОМҮ-ийн тэнхимд профессор багш

1994-1997

ТИС-ийн МТС-д захирал

1977-1994

МУИС, ПТДС-ийн МБФ-д тэнхимийн эрхлэгч

1975-1977

МУИС, МТФ-д Багш

1972-1975

ОМАҮЯамны техникийн хэлтэст ахлах инженер

1972

НААЯамны техник ашиглалт механикжуулалтын хэлтэст мэргэжилтэн

1968-1972

МҮХоТЗөвлөлийн үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтэст мэргэжилтэн

1968-1969

МҮХоТЗөвлөлийн модны ll артельд дадлагажих инженер

Боловсрол

1952-1961

ерөнхий болосролын болон багшийн сургуулийг,

1963-1968

 ЗХУ-ын Москва хотын Ойн техникийн их сургуулийг Мебелийн үйлдвэрийн технологи инженер

1982-1987

 ОХУ-ын Воронеж хотод Техникийн ухааны дэд эрдэмтний зэрэг докторантурт

1993

дэд профессор,

2000

ТИС-ийн хүндэт профессор,

2002

профессор

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

2013

“Ой модны цогцолбор үйлдвэрийн технологийн паркын төсөл тооцоо, ТЭЗҮ”

2009-2011

“Төв аймгийн Мөнгөнморьт суманд байгуулах барилгын тууш модон хийцийн төрөлжсөн үйлдвэрийн технологийн төсөл”

2008-2009

“Монгол орны ой бүхий аймгуудад ойн түймрээс сэргийлэх, хортон шавжтай тэмцэх чадавхийг бэхжүүлэх техник эдийн засгийн үндэслэл”

“Дархан хотод байгуулах барилгын модон эдлэл үйлдвэрлэх цогцолбор үйлдвэрийн технологийн төсөл.”

2008

“Зүүнхараагийн МБҮ-ийн технологийн шинэчлэлийн төсөл”

2006

“Шинэс модон наамал дүнз, цул хавтан үйлдвэрлэх цогцолбор технологийн төсөл”

2005-2007

“Төв аймгийн Эрдэнэ суманд байгуулах мод боловсруулах үйлдвэрийн төсөл”

2003

Модны хаягдлыг ашиглан барилга, байгууламжийн болон бусад өргөн хэрэгцээний шинэ нэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологи”

1980-1989

Монгол орны ой ашиглалтын үндсэн районуудад ургадаг шилмүүст төрлийн модны хэмжээ, чанарын судалгаанд тулгуурлан эсгэлтийн оновчтой горим тогтоох нь