Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ЧүлтэмГанбаатар

дэд профессор

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Чандмань овгийн Чүлтэмийн Ганбаатар нь 1962 онд Хэнтий аймгийн Хэнтий сум /тухайн үеийн нэрээр/ буюу одоогийн Өмнөдэлгэр сумын Хэнтий багт төрсөн.

         Эрдэм шинжилгээ, сургалтын байгууллагад ажиллахдаа мод бэлтгэлсэн талбайг ойжуулах техник, технологийн сонголт хийх, мод үржүүлгийн ажлыг өөрийн оронд механикжуулах судалгааг гүйцэтгэж өөрийн судалгааны үр дүнгээр эрдэм шинжилгээний ажлын тайлан 6-г бичиж холбогдох хүрээлэнгийн эрдмийн зөвлөл, ШУТ  санд хүлээлгэн өгсөн бөгөөд ажлын үр дүнд эрдэм шинжилгээний 26 өгүүлэл,  8 илтгэл хэвлэн нийтлүүлсэн.

Ур чадвар


Ажлын туршлага

2018 оноос ХҮТИС дэд профессор

2002-2018

ШУТИС-ийн ҮТДС-д тэргүүлэх профессор болон ҮТС-ийн ОМҮТ-ийн тэнхимд салбарын эрхлэгч

1998-2002

Техникийн Их сургуулийн Ой модны үйлдвэрлэлийн тэнхимд багш

1994-1998

БОЯ-ны Ой ан судлалын хүрээлэн, ШУА- ийн Геоэкологийн хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилтан

1991-1994

“Шинэс” ББХК- ийн захирал

1989-1991

Батширээтийн аймаг дундын модны үйлдвэрд ерөнхий инженер

1985-1989

Түнхэлийн мод бэлтгэлийн аж ахуйд засварчин, мастер, цехийн дарга, ерөнхий инженер

Боловсрол

2002

ШУТИС-ийн дэд профессор

2000

ШУТИС-ийн техникийн ухааны доктор /Ph.D/

1985

ЗХУ-ын /хуучин нэрээр/ Минск хотын Белорусийн Технологийн Дээд Сургуулийг Ойн ба мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн инженер механик

1970-1980

Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын 10 жилийн дунд сургууль,

 

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

2006

“Ойн үйлдвэрлэлээс гарах хоёрдогч нөөцийг гүн боловсруулж мебелийн цэвэршүүлсэн цул модон хавтан, зэхэмж үйлдвэрлэх технологи”

2004

“Мод модлог ургамлыг хими, механикийн аргаар гүн боловсруулж шинэ нэрийн материал, бүтээгдэхүүн гаргах технологийн судалгаа”

2003

“Модны хаягдлыг ашиглан барилга, байгууламжийн болон бусад өргөн хэрэгцээний шинэ нэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологи”