Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

БатбилэгБатдулам

дадлагажигч багш , магистр

Текстил судлалын салбар

Миний тухай

Дайчинван овогтой Батбилэгийн Батдулам 1985 онд Улаанбаатар хотод төрсөн.

Ур чадвар


Ажлын туршлага

2008-2010 онд"Pici"  ХК-д технологич, 2009-2012 онд ШУТИС-ҮТДС гэрээт багш, 2014-одоог хүртэл ШУТИС-ҮТС дадлагжигч багш

Боловсрол

Үслэг, арьс ширэн эдлэлийн технологи ба оёмол бүтээгдэхүүний технологи мэргэжлээр: Бакалавр   (B.Sc)  2008 онд Шинжлэх ухаан Технологийн их сургууль, Магистр (M.Sc) 2009 онд Шинжлэх ухааны технологийн их сургууль

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

Тендерийн гутлын чанарын үнэлгээ, Содхангай ХХК-ны гутлын шинжилгээ, Туршилтын загварыг үйлдвэрт оруулах бэлтгэл ажил,Бургатай зам ХХК-ны ажлын гутлын чанарын үнэлгээ,