Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ДугарсүрэнБатбаяр

Салбарын эрхлэгч

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Шарнууд овогтой Дугарсүрэнгийн Батбаяр 1977 онд Улаанбаатар хотод төрсөн.

Ур чадвар


Ажлын туршлага

2000-2002 онд  Нэхмэлийн хүрээлэн-ЭША, 2002-2005 онд ШУТИС ҮТДС-гэрээт багш, 2005-2006 онд ҮТДС-асс. Багш, 2006-2018 ШУТИС ҮТС-багш. 2018 оноос ҮТС-ийн ХҮТИС эрхлэгч. 

Боловсрол

Ээрмэл үйлдвэрийн технологи мэргэжлээр: Бакалавр 2000 онд Техникийн их сургууль, Магистр (M.Sc)  2002 онд Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

erstellung der wasserabweisenden Textilien mit Nanopartikeln und Anwendung fuer die Jurte, “Mongolia-Korea Textile Technology Cooperation Programm” олон улсын төсөл,  “Internship program”