Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ЖанцанНарангэрэл

Ахлах багш , магистр

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Сунгэтэн овогтой Жанцангийн Нарангэрэл 1961 онд Архангай аймгийн Цэцэрлэг суманд төрсөн. 

Ур чадвар


Ажлын туршлага

1985-1997 онд   Ноосны үйлдвэрийн нэгдэл-д мастер механик, 1998-2005 онд  ШУТИС-ҮТДС ХТА, 2005- одоог хүртэл ШУТИС-ҮТС багш

Боловсрол

Хөнгөн үйлдвэрийн машин тоног төхөөрөмжийн инженер мэргэжлээр: Бакалавр   (B.Sc)  1989 онд ОХУ-д, Магистр (M.Sc)  1998 онд Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

Дорнод Сибирийн их сургуультай хамтарсан төсөл, “Internship program”