Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

РаашзэвэгЮмжирмаа

Ахлах багш

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Боржигон овогтой Раашзэвэгийн Юмжирмаа 1969 онд Өмнөговь аймгийн Даланзадгад суманд төрсөн.

Ур чадвар


Ажлын туршлага

1999-2000 онд  ШУТИС ХЗБ дизайны тэнхимд хичээлийн туслах,2000-2003 онд   инженер багш,  2003-2004 онд гэрээт багш,  , 2004-2010 онд ШУТИС ХСД профессорын багт багш 2010-одоог хүртэл ШУТИС ҮТС-ахлах багш

Боловсрол

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

Оёмол бүтээгдэхүүний стандарт боловсруулах, олон улсын стандартуудыг орчуулж үндэсний болгох, Сурагчийн дүрэмт хувцасны жишиг загвар үнэлэх, Хувцасны зохион бүтээлт, хүний биеийн хэмжилтэд ашиглах орчин үеийн тоног төхөөрөмж "3D body scan"-ын хэмжилт боловсруулалт хийх "BL(Hamamatsu) программ", “Цагдаагийн алба хаагчдын шинэ загварын дүрэмт хувцас, чимэг хэрэглэлийн эх загварыг гаргах, цомог хийх, “Онцгой Байдлын Асуудал Эрхэлсэн Байгууллагын хувцас хэрэглэлийн стандарт боловсруулах”,  “Дулааны IV цахилгаан станц” ХК-ий ажилчдын хувцасны чанар, хийцийг шинэчлэн сайжруулах, хувцасны материалын чанар, стандарт, техникийн баримт бичиг боловсруулах” төсөл,