Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

РанжилБадмаанямбуу

Ахлах багш , Доктор (Ph.D)

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Бор-Чойндон овогтой Ранжилын Бадмаанямбуу 1977 онд Архангай аймгийн Хотонт суманд төрсөн.

Ур чадвар


Ажлын туршлага

2000.02- Нэхмэлийн хүрээлэн- ЭШ туслах ажилтан,     2001.09-  Нэхмэлийн хүрээлэн -ЭША,     2001.01- ҮТДС- асс. Багш   2002.01- ҮТДС-багш,    2005.01-ҮТС- ахлах багш,     2006.06-Ноос ноолуурын сорилтын төв-захирал

Боловсрол

Ээрмэлийн үйлдвэрийн технологи мэргэжлээр: Бакалавр   (B.Sc)  1999 онд Техникийн их сургууль, Магистр (M.Sc) 2001 онд Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль, Доктор (Ph.D) 2015 онд Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл