Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

СийнхойЦэцгээ

Ахлах багш , Доктор (Ph.D)

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Тавт харуул овогтой Сийнхойгийн Цэцгээ 1963 онд Булган аймгийн булган суманд төрсөн.

Ур чадвар


Ажлын туршлага

1987-1997 онд  Дархан нэхий эдлэлийн үйлдвэрт-загвар зохион бүтээх товчооны дарга, 1997-одоог хүртэл  ШУТИС ҮТС-ахлах багш

Боловсрол

Оёмол бүтээгдэхүүний загвар зохион бүтээгч мэргэжлээр: Бакалавр   (B.Sc)  1987 онд Киев-ийн Хөнгөн үйлдвэрийн Технологийн дээд сургууль, Магистр (M.Sc) 1998 онд Техникийн их сургууль, Доктор (Ph.D) 2012 онд  Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

Оёмол бүтээгдэхүүний стандарт боловсруулах, олон улсын стандартуудыг орчуулж үндэсний болгох, Сурагчдын дүрэмт хувцасны жишиг загвар боловсруулах,  Үндэсний стандартын шинжлэх ухаан техникийн түвшингий улсын үзлэг,Сурагчийн дүрэмт хувцасны жишиг загвар үнэлэх, Монгол хүний биеийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох, судалгаа хийх, боловсруулах, стандартжуулах, Хувцасны зохион бүтээлт, хүний биеийн хэмжилтэд ашиглах орчин үеийн тоног төхөөрөмж "3D body scan"-ын хэмжилт боловсруулалт хийх "BL(Hamamatsu) программ", “Цагдаагийн алба хаагчдын шинэ загварын дүрэмт хувцас, чимэг хэрэглэлийн эх загварыг гаргах, цомог хийх, “Хууль сахиулахын их сургуулийн сонсогчдын дүрэмт хувцасны шинэчлэл”, “Дулааны IV цахилгаан станц” ХК-ий ажилчдын хувцасны чанар, хийцийг шинэчлэн сайжруулах, хувцасны материалын чанар, стандарт, техникийн баримт бичиг боловсруулах” төсөл,