Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

БуянжаргалЭнхтуяа

Ахмад гэрээт багш

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Илжигэн овогт Буянжаргалын Энхтуяа 1958 онд Завхан аймгийн Жавхлант хотод төрсөн. 

Ур чадвар


Ажлын туршлага

1981-1983 онд  ХААДС-дадлагажигч багш,  1983-1993 онд  ХААДС-багш, 1993-2001 онд    ХААИС-тэнхиийн эрхлэгч,2001-2006 онд   ШУТИС-ҮТДС-дэд проф,  2006-2012 онд ШУТИС-ҮТДС-ЭНБ дарга, 2012-одоог хүртэл ШУТИС-ҮТС профессор

Боловсрол

Таваар судлалч мэргэжлээр: Бакалавр   (B.Sc) 1981 онд Москва хотын Мал эмнэлэг, биотехнологийн академи, Магистр (M.Sc), Доктор (Ph.D) 1994онд монгол

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

Арьс ширний үйлдвэрийн хаягдал усны лагийг боловсруулах, дахин ашиглах, Бүс Нутгийн Эдийн Засгийг Дэмжих Хөтөлбөр, Бургатай зам ХХК-ны ажлын гутлын чанарын үнэлгээ, Тендерийн гутлын чанарын үнэлгээ, Содхангай ХХК-ны гутлын шинжилгээ, Бургатай зам ХХК-ны ажлын гутлын чанарын үнэлгээ,