Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

МягмарБаяр

дэд профессор

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Боржигон овогтой Мягмарын Баяр 1974 онд Улаанбаатар хотод төрсөн.

Ур чадвар


Ажлын туршлага

1997-1997.09 онд  ТИС ХҮТ тэнхимд-хичээлийн туслах, 1997-2001 онд ТИС ХҮТтэнхим-багш,   2001-2007 онд  ШУТИС-ХЗЗБ тэнхимд-ахлах багш,  2007-2011 онд  ШУТИС-ХСД профессорын багт дэд профессор, 2011-одоог хүртэл  ШУТИС-ҮТС ТСС-т дэд. профессор

Боловсрол

Оёдлын технологич мэргэжлээр:  Бакалавр   (B.Sc)  1996 онд Техникийн их сургууль, Магистр 1997 онд Техникийн их сургууль, Доктор (Ph.D) 2006 онд Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль, 

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

Оёмол бүтээгдэхүүний стандарт боловсруулах, олон улсын стандартуудыг орчуулж үндэсний болгох, Сурагчдын дүрэмт хувцасны жишиг загвар боловсруулах, Үндэсний стандартын шинжлэх ухаан техникийн түвшингий улсын үзлэг8 Сурагчийн дүрэмт хувцасны жишиг загвар үнэлэх8 Монгол хүний биеийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох, судалгаа хийх, боловсруулах, стандартжуулах, Хувцасны зохион бүтээлт, хүний биеийн хэмжилтэд ашиглах орчин үеийн тоног төхөөрөмж "3D body scan"-ын хэмжилт боловсруулалт хийх "BL(Hamamatsu) программ", Mongolia-Korea Textile Technology Cooperation Program, “Цагдаагийн алба хаагчдын шинэ загварын дүрэмт хувцас, чимэг хэрэглэлийн эх загварыг гаргах, цомог хийх, “Хууль сахиулахын их сургуулийн сонсогчдын дүрэмт хувцасны шинэчлэл”,
“Онцгой Байдлын Асуудал Эрхэлсэн Байгууллагын хувцас хэрэглэлийн стандарт боловсруулах”,