Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

БазарсадБолормаа

дэд профессор

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Еншөөбү овогтой Базарсадын Болормаа 1962 онд Улаанбаатар хотод төрсөн.

Ур чадвар


Ажлын туршлага

1988-1989 онд  Ноос угаах үйлдвэрт дадлагажигч инженер, 1988-1996 онд Нэхээсгүй Эдлэл үйлдвэрт мастер технологич,   1997-2015 онд ШУТИС ҮТДС -багш ахлах багш, 2015- одоог хүртэл ШУТИС ҮТС- дэд профессор

Боловсрол

Нэхмэлийн инженер мэргэжлээр Бакалавр   (B.Sc)  1987 онд Москва хотын Нэхмэлийн их сургууль, Магистр (M.Sc)  1998 онд Техникийн их сургууль, Доктор (Ph.D) 2012 онд Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

“Internship program”