Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ДоржЭнхтуяа

профессор , Доктор (Sc.D)
профессор

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Хардал мэргэд овогтой Доржийн Энхтуяа 1957 онд 03 .16 нд Булган аймгийн Орхон суманд төрсөн.

Ур чадвар


Ажлын туршлага

1981-МУИС-МТП техникийн механикийн тэнхимд, 1982-Полийн дээд сургүүулийн Хөнгөн үйлдвэрийн факультэт.

Боловсрол

Ээрмэлийн үйлдвэрийн технологич инженер мэргэжлээр 1981 онд ЗХУ-ын Ташкентийн Нэхмэл ба хөнгөн үйлдвэрийн дээд сургууль, Доктор (Ph.D)1993 онд Техникийн их сургууль, 2008 онд Москвагийн нэхмэлийн улсын их сургуульд (Sc.D)

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

Сурагчийн дүрэмт хувцасны жишиг загвар үнэлэх, ҮХААЯ-ны Ноос, ноосон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл төсөл, Оюутны дадлагын чанарыг сайжруулах зорилтот “Internship program төсөл” Европын сэргээн босголтын банкны төсөл, Бүтээгдэхүүний чанар, технологийн сайжруулалт төсөл Европын сэргээн босголтын банкны төсөл, Rapid Mapping selected HTHT sectors in Mongolia,  Inspiring felt-2014,  Mongolia-Korea Textile Technology Cooperation Programm,  Shima seiki, “Internship program”,