Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ЛодойУдвал

профессор

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Тайж овогтой Лодойн Удвал 1962 онд Улаанбаатар хотод төрсөн.Өвөрхангай аймгийн уугуул

Ур чадвар


Ажлын туршлага

1985-1987 онд ХХЭҮ институт-д зохион бүтээгч,      

1987-1990 онд ХХАҮ Текникумд- багш,                                        

1990-1997  ПДС ,                                                      

1997-2000 ШУТИС-Багш,                                              

2000-2014 СА-дарга,                                                      

2014-2018 ШУТИС ҮТС ТСС-т Тэнхимийн эрхлэгч

2018 оноос ҮТС ХҮТИС профессор

Боловсрол

Хөнгөн үйлдвэрийн технологич мэргэжлээр: Баклавр (B.Sc)1985 онд ОХУ НДС, Магистр (M.Sc) - ,Доктор (Ph.D) 1997 онд ОХУ нэхм. Академи, Доктор (Sc.D) 2007 онд ОХУ нэхмэлийн академи

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

Blue sky cashmere ХХК-ийн ХААЭАМС 2008 он, Хэвлэлийн салбарын бүтээгдэхүүний стандарт боловсруулах 2009, Мэргэжлийн сургалтын стандарт 2009 он, Хэвлэлийн үйлдвэрлэл хөтөлбөрийн хүрээнд стандарт боловсруулах , Төв номын сангийн хуучин ном сэргээн засварлах 2008 он, ХАБЭА-менежмент систем ЭХЯ-тай хамтарсан улсын хэмжээний сургалт, ХАБЭА менежмент систем хэрэгжүүлэх- ДЦС-4ТӨХК, Үйлдвэрлэл урлалын сургуулийн мэргэжлийн сургалтын стандарт боловсруулах , Монголын хэвлэлийн салбарын  алслагдсан бүс нутгийн судалгаа-2011, НҮБ-ийн захиалгаар хийгдсэн хэвлэлийн үйлдвэрийн ангилалын судалгаа-2010,НХХЯ-тай хамтарсан хэвлэлийн салбарын ажилчны мэргэжлийн зэрэг олгох сургалт- 2012,  ШУТИС-ийн технологийн сан “Машин тоног төхөөрөмжийн зарим эд ангийг ноосон болон хялгасан ширхэгтээр үйлдвэрлэх хими –технологийн судалгаа”төсөл -2013, БНСУ-KITECH-тэй хамтарсан төсөл2012, Машин тоног-төхөөрөмж, автоматжуулалтын виртуал лаборатори байгуулах төсөл2012, ХАБЭА менежмент систем хэрэгжүүлэх- ДЦС-2ТӨХК-2014 , ХАБЭА менежмент систем хэрэгжүүлэх- ДЦС-3ТӨХК-2015, ХАБЭА менежмент систем хэрэгжүүлэх- ДШС—ТӨХК-2013, ХАБЭА менежмент систем хэрэгжүүлэх- “Интерпресс”ХХК-2013, ХАБЭА менежмент систем хэрэгжүүлэх- “Соёмба принтинг ”ХХК-2013, Дорнод Сибирийн их сургуультай хамтарсан төсөл,