Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ядмааалтанцэцэг

профессор

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Албан тушаал

Профессор

Мэргэжил

Үр тариа хадгалах, боловсруулах үйлдвэрлэлийн инженер технологич

Эрдмийн зэрэг, цол

Техникийн ухааны доктор(Ph.D)

Дэд профессор

Зөвлөх инженер

Судалгааны ажлын чиглэл

Үр тариа, жимс, ногооны зохицуулах үйлчлэл, боловсруулах технологи

БҮТЭЭЛ

 

Нэг сэдэвт бүтээл, монограф

4

Ном, сурах бичиг

16

Гарын авлага

18

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

58

Шинэ бүтээл, ашигтай загвар

9

Зохиогчийн эрх

3

Стандарт

55

 

Ур чадвар


Ажлын туршлага

ХУГАЦАА

БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛ

2014-2017

ШУТИС, Үйлдвэрлэлийн Технологийн Сургуульд салбарын эрхлэгч

2003-2014

ШУТИС, Хүнсний Инженер Биотехнологийн Сургуульд Дэд профессор

1999-2003

ШУТИС, Хүнс Биотехнологийн Сургуульд багш

1997-1999

Хүнс Тех корпорацид төслийн удирдагч

1990-1997

ХҮЭШЗТИнститут-д ЭША

1988-1990

ХҮЭШЗТИнститут-д Лаборант, ЭШДА

Боловсрол

ХУГАЦАА

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ

ЭЗЭМШСЭН МЭРГЭЖИЛ

БОЛОВСРОЛЫН ЗЭРЭГ

2002

ШУТИС

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи

Техникийн ухааны доктор Ph.D

1994-1996

ТИС

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи

Хүнс судлалын ухааны магистр

1983-1988

Одесс хотын Хүнсний технологийн академи

Үр тариа хадгалах, боловсруулах үйлдвэрлэлийн инженер технологич

Техникийн ухааны бакалавр

1973-1983

УБ хотын 5-р дунд сургууль

 

Бүрэн дунд

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН

ХУГАЦАА

СЭДЭВ

ҮҮРЭГ

2016-2018

Зохицуулах үйлчилгээ бүхий ω 3 бэлдмэлийн  технологийн судалгаа. ШУТ-ийн төсөл

удирдагч

2011, 2015

Шинэ ургацын буудайн физик-технологийн шинж чанарын судалгаа. Гэрээт ажил

удирдагч

гүйцэтгэгч

2010-2011

Баяжуулсан хүнс дэд хөтөлбөр

гүйцэтгэгч

2009-2010

Үр тариа хадгалах, боловсруулах үйлдвэрийн техник эдийн засгийн үндэслэл

гүйцэтгэгч

2008-2009

Хүний биемахбодийн  хэвийн үйл ажиллагааг хангах, эрхтэн-тогтолцооны  эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх зориулалтын бодис агуулсан хүнс, хүнсний нэмэлтийн технологи ШУТ-ийн төсөл

гүйцэтгэгч

2006-2007

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандарт, хөтөлбөр боловсруулах төсөл

гүйцэтгэгч

2006-2008

Биологийн идэвхит болон тусгай үйлчилгээ бүхий хүнсний зарим бүтээгдэхүүний технологи  ШУТ-ийн төсөл

гүйцэтгэгч

2001-2008

“Хүнсийг тогтвортой баяжуулан нийгмийн эрүүл мэндийг сайжруулах нь” олон улсын төсөл

зөвлөх