Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ядмааалтанцэцэг

профессор

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Албан тушаал

Профессор

Мэргэжил

Үр тариа хадгалах, боловсруулах үйлдвэрлэлийн инженер технологич

Эрдмийн зэрэг, цол

Техникийн ухааны доктор(Ph.D)

Дэд профессор

Зөвлөх инженер

Судалгааны ажлын чиглэл

Үр тариа, жимс, ногооны зохицуулах үйлчлэл, боловсруулах технологи

БҮТЭЭЛ

 

Нэг сэдэвт бүтээл, монограф

4

Ном, сурах бичиг

16

Гарын авлага

18

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

58

Шинэ бүтээл, ашигтай загвар

9

Зохиогчийн эрх

3

Стандарт

55

 

Ур чадвар