Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

НэргүйСугар

Ахлах багш , Доктор (Ph.D)

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Миний тухай

cv 

Ур чадвар


Ажлын туршлага

cv

Боловсрол

cv

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

cv