Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ГХалиун

дадлагажигч багш

Дизайны салбар

Миний тухай

hgf

Ур чадвар


Ажлын туршлага

jfg

Боловсрол

jf

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл