Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ГХалиун

сургалтын мастер

Дизайны салбар

Миний тухай

hgf

Ур чадвар


Ажлын туршлага

jfg

Боловсрол

jf

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл