Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

МНомин

дадлагажигч багш

Дизайны салбар

Миний тухай

gfn

Ур чадвар


Ажлын туршлага

jf

Боловсрол

jf

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл