Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ОГантулга

Багш , магистр

Дизайны салбар

Миний тухай

ghh

Ур чадвар


Ажлын туршлага

hgfg

Боловсрол

jf

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл