Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ЖУянга

Салбарын эрхлэгчийн туслах

Дизайны салбар

Миний тухай

gfhg

Ур чадвар


Ажлын туршлага

gfh

Боловсрол

hfd

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл