Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Цэдэн-ИшМөнхмандах

Ахлах багш

Дизайны салбар

Миний тухай

Цэдэн-Иш овогтой Мөнхмаднах

Ур чадвар


Ажлын туршлага

аах

Боловсрол

өрөх

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

рхао