Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

БатболдЗолжаргал

сургалтын мастер , магистр

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Албан тушаал

Сургалтын мастер

Мэргэжил

Хүнсний үйлдвэрийн машин аппарат

Эрдмийн зэрэг, цол

Техникийн ухааны магистр

 

Судалгааны ажлын чиглэл

Хүнсний ногоо хатаах арга технологи

 БҮТЭЭЛ

 

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

5

Шинэ бүтээл, ашигтай загвар

1

Ур чадвар


Ажлын туршлага

ХУГАЦАА

БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛ

 2013-

ШУТИС, Үйлдвэрлэлийн Технологийн Сургуульд сургалтын мастер

Боловсрол

ХУГАЦАА

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ

ЭЗЭМШСЭН МЭРГЭЖИЛ

БОЛОВСРОЛЫН ЗЭРЭГ

2013-2016

ШУТИС

Хүнсний үйлдвэрийн машин аппарат

Техникийн ухааны магистр 

2008-2013

ШУТИС

Хүнсний үйлдвэрийн машин аппарат

Техникийн ухааны бакалавр

1998-2008

Сүхбаатар аймаг, “Тэмүүлэл” цогцолбор сургууль

 

Бүрэн дунд

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл