Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

БатбилэгНасанжаргал

Салбарын эрхлэгчийн туслах

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Албан тушаал

Хүнсний инженерчлэлийн салбарын эрхлэгчийн туслах

Мэргэжил

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи

Эрдмийн зэрэг, цол

Хүнс судлалын ухааны бакалавр

 

Судалгааны ажлын чиглэл

Хүнс, эмийн ургамлын биологийн идэвхийн судалгаа

Ур чадвар


Ажлын туршлага

ХУГАЦАА

БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛ

2016

ШУТИС, Үйлдвэрлэлийн Технологийн Сургуулийн салбарын эрхлэгчийн туслах

Боловсрол

ХУГАЦАА

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ

ЭЗЭМШСЭН МЭРГЭЖИЛ

БОЛОВСРОЛЫН ЗЭРЭГ

2011-2016

ШУТИС, ҮТС

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи

Хүнс судлалын ухааны бакалавр

 

2000-2011

УБ хотын “Хо Ши Миний” нэрэмжит улсын тэргүүний 14-рдунд сургууль

 

Бүрэн дунд

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл