Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

БАЛЧИНБАЗАРМЯГМАРСҮРЭН

Ахлах багш

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Албан тушаал

Ахлах багш

Мэргэжил

Махны үйлдвэрийн инженер технологич

Эрдмийн зэрэг, цол

Техникийн ухааны магистр

Техникийн ухааны доктор(Ph.D)

Дэд профессор

Судалгааны ажлын чиглэл

Амьтны гаралтай хүнс судлал

БҮТЭЭЛ

 

Нэг сэдэвт бүтээл, монограф

2

Ном ,сурах бичиг

6

Гарын авлага

6

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

79

Шинэ бүтээл, ашигтай загвар

9

Зохиогчийн эрх

2

Ур чадвар


Ажлын туршлага

ХУГАЦАА

БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛ

1984-1999

Мах импэкс компанид инженер технологич, үйлдвэрийн дарга

1999-2000

ШУТИС, Хүнсний Инженер Биотехнологийн Сургуульд багш

2001-2002

ШУТИС, Хүнсний Инженер Биотехнологийн Сургуульд сургалтын албаны даргын үүрэг гүйцэтгэгч

2002-2008

ШУТИС, Хүнсний Инженер Биотехнологийн Сургуульд багш

2009-

ШУТИС, Үйлдвэрлэлийн Технологийн Сургуульд ахлах багш

Боловсрол

ХУГАЦАА

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ

ЭЗЭМШСЭН МЭРГЭЖИЛ

БОЛОВСРОЛЫН ЗЭРЭГ

1976

УБ хотын 10 жилийн 14-р сургууль

 

Бүрэн бус дунд

1976-1979

Дархан хотын политехникум

Махны үйлдвэрийн техник технологи

Бүрэн дунд

1979-1984

Москва хотын Мах, сүүний технологийн дээд сургууль

Махны үйлдвэрийн инженер технологич

Техникийн ухааны бакалавр

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ХУГАЦАА

СЭДЭВ

ҮҮРЭГ

1996

State privatization of property committee(joint project with New Zealand)

гүйцэтгэгч

1999

“Махны экспорт”төсөл

гүйцэтгэгч

2000

ЕХ-ны Тempus/Тacis Compact Project

гүйцэтгэгч

2006-2008

“Хүүхдийн шүд эрүүлжүүлэх ба ясны бодисын солилцоог дэмжих хоолны технологи” ШУТ-ийн төсөл

гүйцэтгэгч

2010

“Бэлчээрийн монгол ямааны махны таваарлаг чанарын онцлог, мах боловсруулах дэвшилт технологи” ШУТ-ийн төсөл

боловсруулагч

гүйцэтгэгч