Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

БатгэрэлСолонго

Багш , магистр

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Хүнсний инженерчлэлийн салбарын багш

Ур чадвар


Ажлын туршлага

: 2011 оноос одоог хүртэл ШУТИС, ҮТС-д ажиллаж байна.

Боловсрол

2014 – одоо ШУТИС, докторант

2008-2010 ШУТИС-КТМС, Компьютерийн удирдлагатай систем, Магистр

2004-2008 ШУТИС-ХИБС, Хүнсний үйлдвэрийн машин аппарат, Бакалавр

1994-2004 Эрдэнэт хот, Наран цогцолбор сургууль, бүрэн дунд боловсрол

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл