Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ЖоошБалжинням

Ахлах багш

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Хүнсний инженерчлэлийн салбарын дэд профессор

Ур чадвар