Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ЖоошБалжинням

дэд профессор , Доктор (Ph.D)
дэд профессор

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Хүнсний инженерчлэлийн салбарын дэд профессор

Ур чадвар


Ажлын туршлага

1994 оноос өнөөг хүртэл тус сургуульд багш, ахлах багш, дэд профессор

Боловсрол

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл