Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ШарЭнх-Амгалан

дэд профессор

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Албан тушаал

Дэд процессор

Мэргэжил

Хүнсний үйлдвэрийн механик инженер

Эрдмийн зэрэг, цол

Техникийн ухааны магистр

Техникийн ухааны доктор(Ph.D)

Судалгааны ажлын чиглэл

Хоол хүнс үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, хөргөлтийн технологийн төхөөрөмж, дулааны хоолойн туршилт судалгаа

 БҮТЭЭЛ

 

Нэг сэдэвт бүтээл, монограф

1

Ном, сурах бичиг

3

Гарын авлага

6

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

26

Шинэ бүтээл, ашигтай загвар

3

Стандарт

1

Ур чадвар