Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ШарЭнх-Амгалан

дэд профессор

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Албан тушаал

Дэд процессор

Мэргэжил

Хүнсний үйлдвэрийн механик инженер

Эрдмийн зэрэг, цол

Техникийн ухааны магистр

Техникийн ухааны доктор(Ph.D)

Судалгааны ажлын чиглэл

Хоол хүнс үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, хөргөлтийн технологийн төхөөрөмж, дулааны хоолойн туршилт судалгаа

 БҮТЭЭЛ

 

Нэг сэдэвт бүтээл, монограф

1

Ном, сурах бичиг

3

Гарын авлага

6

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

26

Шинэ бүтээл, ашигтай загвар

3

Стандарт

1

Ур чадвар


Ажлын туршлага

ХУГАЦАА

БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛ

2017-

ШУТИС, Хүнсний Инженер Биотехнологийн Сургуульд дэд профессор

2005-2017

ШУТИС, Хүнсний Инженер Биотехнологийн Сургуульд ахлах багш

1996-2005

ШУТИС, Хүнс, Биотехнологийн Сургуульд багш

1988-1996

Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Дээд Сургуульд багш

1985-1988

ХЭШЗТИ-д зохион бүтээгч инженер

Боловсрол

 

ХУГАЦАА

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ

ЭЗЭМШСЭН МЭРГЭЖИЛ

БОЛОВСРОЛЫН ЗЭРЭГ

2012

ШУТИС

Хүнсний үйлдвэрийн машин аппарат

Техникийн ухааны доктор Ph.D

1996-1997

Удирдлагын Хөгжлийн Институт

Бизнесийн арга зүйч

Бакалавр

1996-1997

ШУТИС

Хүнсний үйлдвэрийн машин аппарат

Хөдөө аж ахуйн ухааны магистр

1980-1985

Краснодар ПДС

Хүнс үйлдвэрлэлийн машин аппарат

Бакалавр

1979-1980

МУИС

Орос хэлний бэлтгэл

 

1969-1979

УБ хотын 33-р дунд сургууль

 

Бүрэн дунд

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ХУГАЦАА

СЭДЭВ

ҮҮРЭГ

2008 хойш

“Озоны давхаргыг хамгаалах менежментийн төлөвлөгөө” төсөл

зөвлөх

2008

“Бүс нутгийн Эдийн Засгийн Хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр. Бүрэлдэхүүн хэсэг 1: Ногооны хадгалалт хамгаалалт” гэрээт ажил

гүйцэтгэгч

2009

Говь цөлийн бүсийн нутагт ядуурлыг бууруулах төсөл:   “Дорноговь аймагт баригдах ногоо нөөшлөх дунд чадлын цехийн төсөл”

зөвлөх

2007

“ Байгалийн хөргөлтийн системийг Монгол орны нөхцөлд турших нь” ШУТийн төсөл

гүйцэтгэгч